สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
จัดส่งคำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง จัดส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จัดส่งให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ด่วนที่สุด ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป .สุรินทร์ เขต 2 044- 598894 ต่อ 102
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แนบท้ายคำสั่ง
 
เมื่อ : 2014-10-08 11:46:49