สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอความร่วมมือสวมใส่ผ้าไทย ในงานฉลองศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์และอัญเชิญพระพุทธรูป
 
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกท่าน ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมฉลองศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์และอัญเชิญพระพุทธรูป ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นั้น ในการนี้ ผู้ที่จะเดินทางมาเป็นประธานในงานดังกล่าว คือ ดร.พีระ รัตนวิจิตร จาก สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. สพป.สุรินทร์ เขต 2 ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาสวมใส่ผ้าไทยมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว และ ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านมาร่วมกิจกรรม โดยในวันดังกล่าว จะมีการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก สพฐ. //สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-10-07 17:11:06