สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
 
ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูล และสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
 
เมื่อ : 2014-10-07 11:25:54