สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอข้ายไปดำรงตำแหน่ง
 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ส่งคืนภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- รายชื่อ โรงเรียน
 
เมื่อ : 2014-10-06 14:41:08