สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ คนใหม่ จำนวน 48 ราย สำหรับท่านใดที่ยังไม่จัดส่งวุฒิบัตรผ่านการอบรมก่อนการแต่งตั้งขอให้จัดส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 2014-10-02 21:43:07