สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ขอแสดงความยินดีกับครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ คนใหม่ สำหรับผู้ผ่านการประเมินรายใด ที่ยังไม่จัดส่งวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งขอให้จัดส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 2014-10-01 16:39:46