สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ
 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งสำเนาหนังสือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้หน่วยงานในสังกัด งดการขึ้นป้ายต้อนรับ งดทำป้ายประชาสัมพันธ์บุคคลต่าง ๆ ของจังหวัดตามสถานที่ต่าง ๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพฐ.
- สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
เมื่อ : 2014-09-30 16:54:53