สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จากเดิมกำหนดประชุมวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. หอประชุมนครเตา เปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 15.00 น. ณ ห้องโสต อาคาร 4 โรงเรียนรัตนบุรี (วันที่คงเดิม)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-09-25 15:19:58