สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้โรงเรียนทุกโรง ดังนัั้น กลุ่มนโยบายและแผนจะส่งเอกสารให้โรงเรียนทุกโรง (ช่องรับเอกสาร) ในวันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 หากได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้ตอบรับ ไปยัง กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สนผ. สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2014-09-25 13:00:54