สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งประเมินลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต ครูอัตราจ้างรายเดือน SP2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) นักการภารโรง (งบดำเนินงาน)นักการภารโรง sp2 บุคลากรวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
 
1)หนังสือแจ้งสถานศึกษา 2)แบบประเมิน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งประเมินลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต ครูอัตราจ้างรายเดือน SP2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) นักการภารโรง (งบดำเนินงาน)นักการภารโรง sp2 บุคลากรวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุ
- แบบประเมิน
 
เมื่อ : 2014-09-24 15:21:06