สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานจำนวนวันลาหยุดของข้าราชการและลูกจางประจำ
 
เมื่อ : 2014-09-19 09:54:36