สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อนุมัติจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกาา ปี 2557
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ ปี 2557 จำนวน 1 ชุด 2. แบบรายงานผลเงินหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - อนุมัติจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกาา ปี 2557
 
เมื่อ : 2014-09-18 16:22:22