สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุมผุ้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
 
ด้วย ชมรมเครือข่ายพัฒนาคูณภาพการศึกษาขนาดเล็ก ได้สิ้นสุดวาระลง จึงเรียนเชิญ ผอ.รร.ขนาดเล็ก ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชมรมเพื่อบริหารงานชมรมโรงเรียนขนาดเล็กตอ่ไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2014-09-16 16:02:33