สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์บูชาเหรียญ เบญจ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุ่นปาฎิหาริย์
 
มีจำนวน 1 เหรียญ ๆ ละ 499 บาท เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 2014-09-08 15:28:43