สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.1/734 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือสั่งการ
 
เมื่อ : 2014-09-05 14:31:17