สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา (edf) ประจำปีการศึกษา 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการบ้านอ้อตลิ่งชัน/บ้านยางบ่อภิรมย์/บ้านไพรขลา/บ้านหนองเรือ/บ้านยางบ่ออี/บ้านปอหมัน/บ้านโนนโพ/บ้านหนองไม้ถี่/บ้านปรีง/บ้านหมากมี่/บ้านพรมเทพ/บ้านกระโพ/บ้านน้ำเขียว/บ้านอาจญา/บ้านดงเปือย/บ้านเป้า/บ้านอาเลา/บ้านซาต/บ้านโนน สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา (edf) จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา (edf) ประจำปีการศึกษา 2558
 
เมื่อ : 2014-09-04 15:17:48