สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
 
ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารประกอบเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ดังนี้ 1) แบบหมายเลข 2 บัญชีเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทน 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
 
เมื่อ : 2014-09-03 16:29:12