สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลฯ เตรียมการอย่างเร่งดวน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- บัญชีจัดสรรรายโรง
- คุณลักษณะ
 
เมื่อ : 2014-09-03 14:30:10