สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (slide)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและคำสั่ง
 
เมื่อ : 2014-09-01 17:32:06