สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูล ปี พ.ศ.เกิดนักเรียน เพื่อประกอบการรายงานข้อมูลE-mes
 
กลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานข้อมูลผ่านระบบ E-mes มายังโรงเรียนที่ประสบปัญหาในการเปิดไฟล์ข้อมูลจากแผ่นCD เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลผ่านระบบE-mes ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ข้อมูลนร.ตามปีเกิด
 
เมื่อ : 2014-08-22 18:41:12