สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การอบรมตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557
 
-เชิญประชุมผู้บริหาร เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมนครเตา โรงเรียนรัตนบุรี -เชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป งดรับ-มอบของที่ระลึกรายบุคคล จะมอบเฉพาะของที่ระลึกจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เท่านั้น
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งประชุมผู้บริหารและร่วมงานเกษียณ
 
เมื่อ : 2014-08-19 16:57:44