สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
เชิญประชุม
 
ด้วยสมาคมพัฒนาครูไทย สาขาสุรินทร์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ สมาชิกไหม่และสมาชิกเก่า ในเขตจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของสมาคมพัฒนาครูไทย เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบสร้างสรรค์ในโครงการพัฒนาชีวิตครูสู่ชีวิตไหม่และการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย สมาคมพัฒนาครูไทยจึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบ และเข้าร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 หากข้าราชการครูและบุคลากรท่านใดสนใจการเข้าร่วมประชุมเสวนา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นายสนอง สินโพธิ์ 0896265428 และนายสุรสิทธ์ เครือมั่น 084-4299683 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2014-08-15 16:47:35