สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มีประกาศให้มีการรับสมัคร อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีี่ี่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. กลุ่มอำนวยการ สพป. สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/ว2255 ลว. 13 สิงหาคม 2557
- ประกาศ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
- ประกาศ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับคัดเลืือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ ฯ
- ประกาศ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน คุรุสภา ฯ
- ประกาศ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ
 
เมื่อ : 2014-08-13 22:36:06