สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดรายละีเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา และสำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/2313 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศ สพป.สุรินทร์ เขต เรื่อง การกำหนดรายละเอียด
- สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/2313 ลว. 4 สิงหาคม 2557
 
เมื่อ : 2014-08-13 17:23:50