สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงานนักเรียน นักศึกษา
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงานนักเรียน นักศึกษา
 
เมื่อ : 2014-08-07 14:41:27