สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
เชิญประชุม (ประธานเครือข่าย 15 เครือข่าย) เตรียมจัดงานวันเกษียณ ปี 2557
 
ประชุมวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร (ชั้น3) สพป.สร. 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- คำสั่ง
- หน้า 2
- หน้า 3
- หน้า 4
 
เมื่อ : 2014-08-05 14:52:24