สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การย้าย สายบริหารสถานศึกษา
 
ส่งคำร้องขอย้าย 1 - 15 สิงหาคม 2557 เอกสารแนบ 1. ก.พ. 7 (เป็นปัจจุบัน ) 2. รายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3. บัตรประจำตัว 4. ทะเบียนบ้าน 5. เอกสารข้อมูลตามหลักเกณฑ์ ตามประกาศของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 6. อื่น ๆ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หลักเกณฑ์และวิธีการ
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
- คำร้องขอย้าย
- คำร้องขอย้ายสับเปลี่ยน
 
เมื่อ : 2014-08-04 15:52:45