สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ร.ร.บ้านนานวน(สนม) ร.ร.บ้านโนนเปือย ร.ร.บ้านเซียงซิน-โนนดู่
 
แจ้งโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.โรงเรียนบ้านนานวน (สนม) 2.โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3.โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ รายละเอียดตามเอสารแนบ และส่งคำสั่งคืนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 12 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายละเอียด
- คำสั่ง
 
เมื่อ : 2014-08-04 14:47:14