สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้ง โรงเรียน หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน
 
แจ้ง โรงเรียนทุกโรงเรียน เรื่องหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน ขอให้ท่านแจ้งผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- แบบคำร้องขอย้าย
- องค์ประกอบและรายละเอียดการย้าย
 
เมื่อ : 2014-08-01 14:28:34