สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และพ.ศ.2561
 
ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และพ.ศ.2561 ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และสำหรับผู้ที่จะเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้มาเซ็นรับทราบการเกษียณ ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในเดือน ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบฟอร์มสำรวจ
 
เมื่อ : 2014-08-01 08:54:56