สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด 2.แผ่นประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส
- ใบสมัคร
- แผ่นพับ
 
เมื่อ : 2014-07-30 14:23:46