สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดผลงานเขียนที่จะลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 2.ใบสรุปผลงานเขียนของนักเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
 
เมื่อ : 2014-07-30 14:15:49