สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22 ในวันที่ 8 - 11 เมษายน 2556 โดยมีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ จำนวน 5 คน ได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางพรรณประภา สิมมา 2. นางอาภัสสร ละเหลา 3. นางพิชญา วันดี 4. นายเฉลิม สนวิจิตร 5. นายภักดี เติมสุข ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว รับวุฒิบัตรฯ ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-05-08 10:24:28