สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์
 
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ(ดังเอกกสารแนบท้าย) ส่งรายชื่อครูที่รับผิดชอบงานด้านบรรณารักษ์ โรงเรียนละ 2 คน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ทางอีเมล Liver_aon@Hotmail.com หรือ โทรศัพท์ 086-8716944(นายอัษฎางค์ ศรีอรห์)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
- รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 2014-07-29 16:20:17