สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดกิจกรรม"ค่ายโรงเรียนคุณธรรม"ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ที่11 (นครชัยบุรินทร์) ปีงบประมาณ 2557 และการนำเสนอผลงานในโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เพื่อขอรับรางวัลจากธนาคารออมสิน
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 อ้างถึง หนังสือ ศธ 04040/2702 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและการนำเสนอผลงาน จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การจัดกิจกรรม"ค่ายโรงเรียนคุณธรรม"ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ที่11 (นครชัยบุรินทร์) ปีงบประมาณ 2557 และการนำเสนอผลงานในโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เพื่อขอรับรางวัลจากธนาคารออมสิน
 
เมื่อ : 2014-07-22 15:28:46