สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย
 
ขอเลื่อน การจัดกิจกรรมโครงการพุทธสถานสานสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการได้กำหนดฉลองศาลาและอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าประดิษฐานในศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์ ในวันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณซุ้มพุทธสถานสานสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอเลื่อนกำหนดการพิธีฯดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-07-22 13:31:48