สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
 
ตามที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว แต่เนื่องด้วยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการอบรม เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2556 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-06-11 10:15:15