สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองช่อสะอาด
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่แนบมาด้วย 1.สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวน 1 ชุด 2.สำเนาพันธสัญญาฯ จำนวน 1 ชุด 3.รายละเอียดการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด 4.ตารางการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด 5.แผนที่ศูนย์พัฒนาบุคคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองช่อสะอาด ไฟล์ 1
- การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองช่อสะอาด ไฟล์ 2
 
เมื่อ : 2014-07-22 09:15:45