สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรมขยายผล e-office สำหรับรุ่นที่อบรมวันที่19-20ก.ค.2557
 
ตามหมายกำหนดการเดิมที่แจ้งให้โรงเรียนเข้ารับการอบรมขยายผลe-officeของรุ่นที่เข้ารับการอบรมในวันที่19,20 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคมนั้น เนืี่องจากเกิดความขัดข้องทางเทคนิคและระบบอินเตอร์เน็ตที่จะใช้งาน ทางคณะทำงานจัดอบรมขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จากหอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคมเป็นห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-07-18 19:06:32