สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยากรพี่เลี้ยง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 20 โรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยากรพี่เลี้ยง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 
เมื่อ : 2014-07-18 16:40:03