สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ยืนยันเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินทุนการศึกษา edf ประจำปี 2557
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน / บ้านยางบ่อภิรมย์ ฯลฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือมูลนิธิกองทุนการศึกษา ฯ จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความอนุเคราะห์ยืนยันเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินทุนการศึกษา edf ประจำปี 2557
 
เมื่อ : 2014-07-15 09:42:00