สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-office)
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จะดำเนินการจัดอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม สพป.สุรินทร์ เขต ๒ และหอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ขอให้โรงเรียน ทุกโรงเรียน ส่งครูเข้าอบรมโรงเรียนละ 2 คน คือผู้รับผิดชอบสารบรรณกลาง และผู้รับผิดชอบงานพัสดุ โดยให้โรงเรียนได้นำรหัส แอดมินเดิม(ชื่อภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก และวันเกิด เดือนเกิด) มาในวันอบรมด้วยเพื่อที่จะเข้าระบบ e-office และผู้ที่เข้าอบรบให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ปลั๊กไฟ ไปพร้อมด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2014-07-10 19:13:37