สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปี 2557 (ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอชุมพลบุรี)
 
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปี 2557 (ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดในเขตอำเภอชุมพลบุรี)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2014-07-08 16:15:24