สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญประชุม ตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : องค์คณะบุคคลทั้ง 4 คณะ
 
ขอเชิญประชุม องค์คณะบุคคลทั้ง 4 องค์คณะ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- กำหนดการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 
เมื่อ : 2013-06-10 16:50:05