สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3 ประจำปี 2556
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายชื่อโรงเรียน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3 ประจำปี 2556
 
เมื่อ : 2014-07-04 14:59:51