สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนบ้านตระมูง ออกคำสั่งรับย้ายข้าราชการครู
 
แจ้งโรงเรียนบ้านตระมูง ออกคำสั่งรับย้ายข้าราชการครู ส่งคืน จำนวน 12 ชุด ที่ห้องบริหารงานบุคคล ดังตัวอย่างที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2014-07-03 09:40:54