สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556
 
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕6 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕6 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556
 
เมื่อ : 2013-06-10 14:49:29