สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอลประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2
- ประกาศ สพฐ.
- กฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์ 2548
 
เมื่อ : 2014-06-30 15:06:32