สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อดังแนบรายงานข้อมูลฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นอย่างช้า
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูล
 
เมื่อ : 2014-06-27 13:17:58