สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
/// สถานศึกษาที่ทำการคีย์ข้อมูลต่ออายุผ่านโปรแกรม KSP Renews เรียบร้อยแล้ว สามารถเช็คสถานะของตัวเองได้ที่ http://www.ksp.or.th/service/rn_status.php โดยถ้าพบสถานะเป็นสีแดงแจ้งว่าไม่ผ่าน ให้ท่านดำเนินการแก้ไขตามแจ้งแล้วอัพโหลดข้อมูลใหม่พร้อมพิมพ์รายละเอียดการต่ออายุจากระบบส่ง ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (แก้ไขข้อมูล) ////// สำหรับสถานศึกษาที่ยื่นแบบคำขอต่ออายุ ณ คุรุสภาสุรินทร์ เขต 2 แล้ว เอกสารมีการแก้ไขขอให้ท่านเช็คช่องรับ - ส่ง จดหมายของโรงเรียนแล้วดำเนินการแก้ไขตามแจ้ง /// ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการต่ออายุ , ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ฯลฯ ได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2013/service/ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การตรวจสอบ
 
เมื่อ : 2014-06-18 21:00:32